Tartumaa maakonnaplaneering

(Kehtib Tartumaa maakonnaplaneering 2030+ kehtestamisest väljajääval alal osaliselt Tartu linnas ja Kambja vallas. Vaata ka Tartumaa maakonnaplaneering 2030+ joonis 1 „Põhijoonis").

 

Maakonnaplaneeringu eesmärk on Tartumaa ruumilise arengu üldistatud käsitlemine, arvestades tasakaalustatult üleriigilisi, piirkondlikke ja kohalikke huve. Planeeringu ülesanded sätestab planeerimisseadus.

Planeering kehtestati Tartu maavanema 23. aprilli 1999. a korraldusega nr 1537.

 

Maakonnaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonis "Koondkaart"

Joonis "Piirangute kaart"

Joonis "Spordi- ja kultuuriobjektid"