Planeerimine algus slaid
REGIONAAL- JA PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM
MAAKONNAPLANEERINGUD
Maakonnaplaneeringu eesmärk on maakonna, selle osa või muu regiooni ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine
Shadow

Maakonnaplaneering.ee veebibaasist on leitavad kehtivad maakonnaplaneeringud ning maakondadega seotud uuringud.

Maakonnaplaneeringud koostatakse kohalike omavalitsuste üleste huvide väljendamiseks ning riiklike ja kohalike ruumilise arengu vajaduste ja huvide tasakaalustamiseks. Maakonnaplaneering on üldplaneeringu koostamise alus. Vaata täpsemalt, mis on maakonnaplaneering.

 

Skip to content