Planeerimine algus slaid
REGIONAAL- JA PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM
MAAKONNAPLANEERINGUD
Maakonnaplaneeringu eesmärk on maakonna, selle osa või muu regiooni ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine
Shadow

Maakonnaplaneering.ee veebibaasist on leitavad kehtivad maakonnaplaneeringud ning maakondadega seotud uuringud.

Maakonnaplaneeringud koostatakse kohalike omavalitsuste üleste huvide väljendamiseks ning riiklike ja kohalike ruumilise arengu vajaduste ja huvide tasakaalustamiseks. Maakonnaplaneering on üldplaneeringu koostamise alus. Vaata täpsemalt, mis on maakonnaplaneering.

Vanad maakonnaplaneeringud on kehtestatud paberkandjal ja sellisel kujul arhiveeritud Riigiarhiivi fondides. Planeeringud ja nende asukohad uurimissaalides on leitavad Rahvusarhiivi otsingusüsteemi https://ais.ra.ee/ päringute kaudu nii maakondade kui teemade kaupa, nt täpsem otsing: teemaplaneering asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused.

 

Skip to content