Maapiirkondade miljööväärtuslike alade käsitlemise juhend Põlvamaa näitel

Miljööväärtused maapiirkonnas

Lisad

 

Põlvamaa kohalike omavalitsuste miljööväärtuslike alade teemaplaneeringud

Kanepi valla miljööväärtulike alade teemaplaneering

Kõlleste valla miljööväärtuslike alade teemaplaneering

Eesti Kunstiakadeemia tudengite kursusetöö "Talude arhitektuurne mõõdistamine"