Järvamaa, Jõgevamaa ja Tartumaa maakonnaplaneeringuid täpsustav teemaplaneering „Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0-183,0″

Jõgeva maavanem kehtestas 23.11.2012 korraldusega nr 1-1/396 Jõgeva maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu „Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,9-183,0″ Jõgeva maakonna osas.

Planeeringu eesmärgiks on riigi põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa olemasoleva trassi vastavusse viimine I klassi maanteele esitatavatele nõuetele. Teemaplaneering on koostatud enne haldusreformi. Paralleelselt Jõgeva maakonnaplaneeringu koostamisega koostati teemaplaneeringud Järva ja Tartu maakonnas.

Teemaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonised:

Mäeküla möödasõit, Käsukonna möödasõit (pdf) 

Imavere (Paia ristmiku) õgvendus, Adavere möödasõit (pdf)

Põltsamaa (Puhu ristmiku) möödasõit, Kaliküla lõik, Neanurme-Tõrenurme õgvendus (pdf)

Pikknurme õgvendus, Puurmani (Altnurga) õgvendus, Altnurga-Kärevere lõik (osaliselt) (pdf)

Altnurga-Kärevere lõik (osaliselt), Kärevere möödasõit, Tähtvere valla lõik (pdf)

Imavere (Paia ristmiku) õgvendus (osaliselt), võimalik Imavere möödasõit teel nr 49 (pdf)

Koondjoonis (pdf)

Jooniste vektorandmed on võimalik alla laadida Planeeringute andmekogu (PLANK) vahelehelt “Failid”

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Skip to content