Default image

Kaire Jaanus

Maakonnaplaneeringute veebibaas

Maakonnaplaneering.ee veebibaasist on leitavad kehtivad maakonnaplaneeringud ning maakondadega seonduvad uuringud. Maakonnaplaneering koostatakse kohalike omavalitsuste üleste huvide väljendamiseks ning riiklike ja kohalike ruumilise arengu vajaduste ja huvide tasakaalustamiseks. Maakonnaplaneering on üldplaneeringu koostamise alus. Maakonnaplaneeringu võib koostada nii maismaa kui ka avalike…

Skip to content