Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Uus-Kiviõli kaevanduse logistikataristu asukohavaliku kavandamine“

Riigihalduse minister kehtestas 12.10.2022 käskkirjaga nr 186 Ida-Viru maakonnaplaneeringu joonehitise teemaplaneeringu “Uus-Kiviõli kaevanduse logistikataristu asukohavaliku kavandamine”.

Teemaplaneeringu eesmärk on Uus-Kiviõli kaevanduse logistika taristule optimaalse asukoha leidmine variantide võrdluse teel, mis on edaspidi alus taristu ehitamiseks vajaliku projektdokumentatsiooni koostamisele. Teemaplaneeringuga viiakse ellu kehtivas Ida-Viru maakonnaplaneeringus kavandatut. Teemaplaneeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi keskkonnamõjusid, võimalikke alternatiivseid lahendusi ning kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise meetmed on hinnatud keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus.

Planeeringuala asub Alutaguse valla Võrnu külas ja Lüganuse valla Ojamaa, Rebu ja Rääsa külades.

Teemaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Põhijoonis

Jooniste vektorandmed on võimalik alla laadida Planeeringute andmekogu (PLANK) vahelehelt “Failid”

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Skip to content