Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering „E20 Jõhvi-Narva teelõigu trassikoridori täpsustamine ja Narva ümbersõidu trassikoridori määramine”

Maakonnaplaneering on kehtestatud Ida-Viru maavanema 17.04.2013 korraldusega nr 1-1/2013/124

Maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu eesmärk on määrata riigi põhimaantee nr 1 Tallinn-Narva maantee Jõhvi-Narva teelõigu trassi koridori asukoht. Põhimaantee uue trassi koridori valiku vajaduse tingivad olemasolevad liiklusolud ja transpordiühendus.

Maakonnaplaneering on koostatud enne haldusreformi. Trassi koridor läbib Ida-Viru maakonna Jõhvi, Toila ja Vaivara valda ning Kohtla-Järve linna.

Teemaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonised:

Planeeringulahendus (pdf)

Planeeringulahendus Jõhvi vallas (pdf) 

Planeeringulahendus Kohtla-Järve linnas (pdf)

Planeeringulahendus Sillamäe linnas (pdf)

Planeeringulahendus Toila vallas (pdf) 

Planeeringulahendus Vaivara vallas (pdf)

Jooniste vektorandmed on võimalik alla laadida Planeeringute andmekogu (PLANK) vahelehelt “Failid”

Keskkonnamõju strateegiline hindamine:

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne/tulemuslikkuse analüüs

Uuringud:

Liiklusuuringud

Liiklusohutuse analüüs

Tasuvusanalüüs

Skip to content