Rahandusministeeriumi maakonna talituste dokumendid ja pöördumised on alates 01.01.2018 leitavad Rahandusministeeriumi dokumendiregistrist 
 Enne 01.01.2018 loodud paberdokumentidele juurdepääsuks palume pöörduda arhiivipäringuks info@fin.ee. Palume kindlasti täpsustada maakonda. Maareformi toimikud on üle antud Maa-ametile.

Maavalitsuste dokumendiregistrid kuni 31.12.2017: 

Harju maavalitsus

Tartu maavalitsus

Viljandi maavalitsus

Pärnu maavalitsus

Valga maavalitsus

Põlva maavalitsus

Võru maavalitsus

Jõgeva maavalitsus

Lääne maavalitsus

Rapla maavalitsus

Ida-Viru maavalitsus

Lääne-Viru maavalitsus

Järva maavalitsus

Saare maavalitsus

Hiiu maavalitsus