Võrumaa

Tulenevalt haldusreformi läbiviimisel tekkinud haldusterritoriaalsetest muudatustest kuuluvad Võru maakonna koosseisu alates 21. oktoobrist 2017 Võru vald, Antsla vald, Rõuge vald ja Setomaa vald. Oma haldusterritoriaalse piiri säilitas Võru linn. Võru valla koosseisu kuulub nüüd ka endine Orava vald Põlva maakonnast. Setomaa valla koosseisu kuuluvad ka endised Värska ja Mikitamäe vallad Põlva maakonnast.

Joonis. Maakonnaplaneeringute kehtivus haldusreformi järgsel Võrumaal.

 

Seega laienes haldusterritoriaalsete muudatuste tulemusena Võru maakonna territoorium kirdeosas Põlva maakonna arvelt. Eeltoodud põhjusel kehtivad haldusreformi järgsel Võrumaal järgmised maakonnaplaneeringud:

  • Võru vallas (v.a valla kirdeosas), Setomaa vallas lõunaosas, Võru linnas, Antsla vallas ja Rõuge vallas praeguse Võru maakonna territooriumil Võru maakonnaplaneering  2030+ (joonisel kujutatud tumekollasega);
  • Võru valla kirdeosas ja Setomaa valla põhjaosas endise Põlva maakonna territooriumil (haldusreformi käigus ühinenud Orava, Värska ja Mikitamäe valdade territooriumide osas) Põlva maakonnaplaneering 2030+ (joonisel kujutatud lillaga).

 

 

Täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda:

Ülle Luuk

Ylle.Luuk@fin.ee

7 155 835