Viljandimaa

Arengustrateegia kehtib kuni kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõikes 1 nimetatud uue arengustrateegia vastu võtmiseni asjaomaste valla- ja linnavolikogude poolt 2019. aasta alguses

 

Viljandi maakonna arengustrateegia

Lisa 1 - Statistika. Viljandimaa arengu põhinäitajad

Viljandi maakonna arengustrateegia tegevuskava