Raplamaa

Tulenevalt haldusreformi läbiviimisel tekkinud haldusterritoriaalsetest muudatustest kuuluvad Rapla maakonna koosseisu alates 20. oktoobrist 2017 Kehtna vald ning alates 21. oktoobrist 2017 Rapla vald ja Märjamaa vald. Oma haldusterritoriaalse piiri säilitas Kohila vald. Endine Käru vald arvati alates 22. oktoobrist 2017 Järva maakonna Türi valla koosseisu.

Joonis. Maakonna- ja teemaplaneeringute kehtivus haldusreformi järgsel Raplamaal.

 

Seega vähenes haldusterritoriaalsete muudatuste tulemusena Rapla maakonna territoorium kaguosas, kus Järva maakonna territoorium selle võrra laienes. Eeltoodud põhjusel kehtivad haldusreformi järgsel Raplamaal järgmised maakonnaplaneeringud:

Samuti kehtib praeguse Rapla maakonna territooriumil (joonisel kujutatud tumekollasega) Rapla maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 44,0-92,0".

 

 

Täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda:

Piret Kivi

Piret.Kivi@fin.ee

7 155 871