Raplamaa

Arengustrateegia kehtib kuni kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõikes 1 nimetatud uue arengustrateegia vastu võtmiseni asjaomaste valla- ja linnavolikogude poolt 2019. aasta alguses

 

Arengustrateegia Raplamaa aastani 2027

Lisa - Arengustrateegia Raplamaa aastani 2027 tegevuskava