Põlvamaa

Tulenevalt haldusreformi läbiviimisel tekkinud haldusterritoriaalsetest muudatustest kuuluvad Põlva maakonna koosseisu alates 21. oktoobrist 2017 Kanepi vald ning alates 22. oktoobrist 2017 Põlva vald ja Räpina vald. Räpina valla koosseisu kuulub nüüd ka osa endisest Meeksi vallast Tartu maakonnas. Endine Värska vald ja Mikitamäe vald arvati alates 21. oktoobrist 2017 Võru maakonna Setomaa valla koosseisu ning endine Orava vald alates 21. oktoobrist 2017 Võru maakonna Võru valla koosseisu.

Joonis. Maakonnaplaneeringute kehtivus haldusreformi järgsel Põlvamaal.

 

Seega laienes haldusterritoriaalsete muudatuste tulemusena Põlva maakonna territoorium kirdeosas Tartu maakonna arvelt ja vähenes kaguosas, kus Võru maakonna territoorium selle võrra laienes. Eeltoodud põhjusel kehtivad haldusreformi järgsel Põlvamaal järgmised maakonnaplaneeringud:

  • Räpina valla lõunaosas, Põlva vallas ja Kanepi vallas praeguse Põlva maakonna territooriumil Põlva maakonnaplaneering 2030+ (joonisel kujutatud tumekollasega);
  • Räpina valla põhjaosas endise Tartu maakonna territooriumil (haldusreformi käigus ühinenud Meeksi valla territooriumi osas) Tartumaa maakonnaplaneering 2030+  (joonisel kujutatud lillaga).

 

 

Täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda:

Marika Saks

Marika.Saks@fin.ee

7 155 862