Põlvamaa

Arengustrateegia kehtib kuni kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõikes 1 nimetatud uue arengustrateegia vastu võtmiseni asjaomaste valla- ja linnavolikogude poolt 2019. aasta alguses

 

Põlva maakonna arengukava 2015-2020

Lisa 1 - Valdkondade tegevuskavad 2015-2020