Pärnumaa

Tulenevalt haldusreformi läbiviimisel tekkinud haldusterritoriaalsetest muudatustest kuuluvad Pärnu maakonna koosseisu alates 21. oktoobrist 2017 Saarde vald ja Põhja-Pärnumaa vald, alates 24. oktoobrist 2017 Lääneranna vald ja Häädemeeste vald, alates 1. novembrist 2017 Pärnu linn ning alates 11. novembrist Tori vald. Oma haldusterritoriaalse piiri säilitas Kihnu vald. Lääneranna valla koosseisu kuuluvad nüüd ka endised Lihula ja Hanila vallad Lääne maakonnast.

Joonis. Maakonna- ja teemaplaneeringute kehtivus haldusreformi järgsel Pärnumaal.

 

Seega laienes haldusterritoriaalsete muudatuste tulemusena Pärnu maakonna territoorium loodeosas Lääne maakonna arvelt. Eeltoodud põhjusel kehtivad haldusreformi järgsel Pärnumaal järgmised maakonnaplaneeringud:

Pärnu maakonna territooriumil (v.a Lääneranna valla põhjaosa) kehtivad (joonisel kujutatud tumekollasega):

Samuti kehtib Lääneranna valla põhjaosas endise Lääne maakonna territooriumil (haldusreformi käigus ühinenud Lihula ja Hanila valdade territooriumi osas) (joonisel kujutatud lillaga):

 

 

Täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda:

Raine Viitas

Raine.Viitas@fin.ee

7 155 865