Lääne-Virumaa

Tulenevalt haldusreformi läbiviimisel tekkinud haldusterritoriaalsetest muudatustest kuuluvad Lääne-Viru maakonna koosseisu alates 21. oktoobrist 2017 Rakvere vald, Viru-Nigula vald ja Tapa vald, alates 25. oktoobrist 2017 Vinni vald ja Haljala vald ning alates 3. novembrist 2017 Väike-Maarja vald. Oma haldusterritoriaalsed piirid säilitasid Rakvere linn ja Kadrina vald. Viru-Nigula valla koosseisu kuulub nüüd ka endine Aseri vald Ida-Viru maakonnast.

Joonis. Maakonna- ja teemaplaneeringute kehtivus haldusreformi järgsel Lääne-Virumaal.

Seega laienes haldusterritoriaalsete muudatuste tulemusena Lääne-Viru maakonna territoorium kirdeosas Ida-Viru maakonna arvelt. Eeltoodud põhjusel kehtivad haldusreformi järgsel Lääne-Virumaal järgmised maakonnaplaneeringud:

  • Viru-Nigula valla lääneosas, Rakvere linnas, Rakvere vallas, Haljala vallas, Kadrina vallas, Tapa vallas, Vinni vallas ja Väike-Maarja vallas praeguse Lääne-Viru maakonna territooriumil Lääne-Viru maakonnaplaneering 2030+ (joonisel kujutatud tumekollasega);
  • Viru-Nigula valla idaosas endise Ida-Viru maakonna territooriumil (haldusreformi käigus ühinenud Aseri valla territooriumi osas) Ida-Viru maakonnaplaneering 2030+ (joonisel kujutatud lillaga).

 

 

Täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda:

Agnes Lihtsa Agnes.Lihtsa@fin.ee 7 155 824