Lääne-Virumaa

Tulenevalt haldusreformi läbiviimisel tekkinud haldusterritoriaalsetest muudatustest kuuluvad Lääne-Viru maakonna koosseisu alates 21. oktoobrist 2017 Rakvere vald, Viru-Nigula vald ja Tapa vald, alates 25. oktoobrist 2017 Vinni vald ja Haljala vald ning alates 3. novembrist 2017 Väike-Maarja vald. Oma haldusterritoriaalsed piirid säilitasid Rakvere linn ja Kadrina vald. Viru-Nigula valla koosseisu kuulub nüüd ka endine Aseri vald Ida-Viru maakonnast.

Joonis. Maakonna- ja teemaplaneeringute kehtivus haldusreformi järgsel Lääne-Virumaal.

Seega laienes haldusterritoriaalsete muudatuste tulemusena Lääne-Viru maakonna territoorium kirdeosas Ida-Viru maakonna arvelt. Eeltoodud põhjusel kehtivad haldusreformi järgsel Lääne-Virumaal järgmised maakonnaplaneeringud:

Lääne-Viru maakonnas (v.a Viru-Nigula valla idaosas) on hetkel koostamisel Lääne-Viru maakonnaplaneering 2030+ (joonisel kujutatud tumekollasega).

Samuti kehtivad Lääne-Viru maakonnas (v.a Viru-Nigula valla idaosas) (joonisel kujutatud tumekollasega):

Täiendava informatsiooni (k. a planeeringumenetlust puudutavate dokumentide) saamiseks palume pöörduda vastava maakonna ruumilise planeerimise peaspetsialisti poole:

Jaan Kangur

Jaan.Kangur@fin.ee

7 155 851