Jõgevamaa

Arengustrateegia kehtib kuni kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõikes 1 nimetatud uue arengustrateegia vastu võtmiseni asjaomaste valla- ja linnavolikogude poolt 2019. aasta alguses

 

Jõgevamaa arengustrateegia 2020+

Lisa 1 - Jõgevamaa arengustrateegia 2020+ tegevuskava