Järvamaa

Tulenevalt haldusreformi läbiviimisel tekkinud haldusterritoriaalsetest muudatustest kuuluvad Järva maakonna koosseisu alates 21. oktoobrist 2017 Järva vald, alates 22. oktoobrist 2017 Türi vald ning alates 25. oktoobrist 2017 Paide linn. Türi valla koosseisu kuulub nüüd ka endine Käru vald Rapla maakonnast.

Joonis. Maakonna- ja teemaplaneeringute kehtivus haldusreformi järgsel Järvamaal.

 

Seega laienes haldusterritoriaalsete muudatuste tulemusena Järva maakonna territoorium edelaosas Rapla maakonna arvelt. Eeltoodud põhjusel kehtivad haldusreformi järgsel Järvamaal järgmised maakonnaplaneeringud:

  • Türi valla idaosas, Järva vallas ja Paide linnas praeguse Järva maakonna territooriumil Järvamaa maakonnaplaneering 2030+ (joonisel kujutatud tumekollasega);
  • Türi valla lääneosas endise Rapla maakonna territooriumil (haldusreformi käigus ühinenud Käru valla territooriumi osas) Rapla maakonnaplaneering 2030+ (joonisel kujutatud lillaga).

Järvamaa idaosas kehtib endiselt Jõgeva, Järva ja Tartu maakonnaplaneeringuid täpsustav teemaplaneering „Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0-183,0" (joonisel kujutatud tumekollasega).

 

 

Täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda:

Anne Karjus

Anne.Karjus@fin.ee

7 155 895