Ida-Virumaa

Tulenevalt haldusreformi läbiviimisel tekkinud haldusterritoriaalsetest muudatustest kuuluvad Ida-Viru maakonna koosseisu alates 21. oktoobrist 2017 Narva-Jõesuu linn, Toila vald ja Lüganuse vald ning alates 24. oktoobrist 2017 Alutaguse vald. Oma haldusterritoriaalsed piirid säilitasid Kohtla-Järve linn, Narva linn, Sillamäe linn ja Jõhvi vald. Endine Aseri vald arvati alates 21. oktoobrist 2017 Lääne-Viru maakonna Viru-Nigula valla koosseisu. Endine Avinurme vald ja Lohusuu vald arvati alates 25. oktoobrist 2017 Jõgeva maakonna Mustvee valla koosseisu.

Joonis. Maakonna- ja teemaplaneeringute kehtivus haldusreformi järgsel Ida-Virumaal. 

 

Seega vähenes haldusterritoriaalsete muudatuste tulemusena Ida-Viru maakonna territoorium loode- ja edelaosas, kus Lääne-Viru maakonna ja Jõgeva maakonna territooriumid selle võrra laienesid.

Eeltoodud põhjusel kehtib haldusreformi järgses Kohtla-Järve linnas, Narva linnas, Sillamäe linnas, Narva-Jõesuu linnas, Jõhvi vallas, Toila vallas, Lüganuse vallas ja Alutaguse vallas praeguse Ida-Viru maakonna territooriumil Ida-Viru maakonnaplaneering 2030+ (joonisel kujutatud tumekollasega).

Ida-Virumaa põhjaosas kehtib endiselt ka Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering „E20 Jõhvi-Narva teelõigu trassikoridori täpsustamine ja Narva ümbersõidu trassikoridori määramine" (joonisel kujutatud tumekollasega).

Maakonnas on hetkel koostamisel Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Uus-Kiviõli kaevanduse logistikataristu asukohavaliku kavandamine".

 

 

Täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda:

Tiit Toos

Tiit.Toos@fin.ee

7 155 813