Valgamaa

Tulenevalt haldusreformi läbiviimisel tekkinud haldusterritoriaalsetest muudatustest kuuluvad Valga maakonna koosseisu alates 21. oktoobrist 2017 Otepää vald ja Tõrva vald ning alates 22. oktoobrist 2017 Valga vald. Endise Palupera valla Astuvere, Atra, Hellenurme, Mäelooga, Palupera, Pastaku ja Urmi külad ning endise Puka valla Aakre, Palamuste, Pedaste, Purtsi, Pühaste ja Rebaste külad arvati alates 24. oktoobrist 2017 Tartu maakonna Elva valla koosseis

Joonis. Maakonnaplaneeringu kehtivus haldusreformi järgsel Valgamaal.

Seega vähenes haldusterritoriaalsete muudatuste tulemusena Valga maakonna territoorium põhjaosas eelnevalt nimetatud külade territooriumite osas.

Eeltoodud põhjusel kehtib haldusreformi järgses Tõrva vallas, Valga vallas ja Otepää vallas praeguse Valga maakonna territooriumil Valga maakonnaplaneering 2030+ (joonisel kujutatud tumekollasega).

 

 

Täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda:

Kaire Jaanus

Kaire.Jaanus@fin.ee

7 155 887