Tartumaa  

Tulenevalt haldusreformi läbiviimisel tekkinud haldusterritoriaalsetest muudatustest kuuluvad Tartu maakonna koosseisu alates 21. oktoobrist 2017 Kambja vald, alates 23. oktoobrist 2017 Peipsiääre vald, alates 24. oktoobrist 2017 Elva vald ja Kastre vald, alates 25. oktoobrist 2017 Tartu vald ning alates 1. novembrist 2017 Tartu linn. Oma haldusterritoriaalsed piirid säilitasid Luunja ja Nõo vallad. Tartu valla koosseisu kuulub nüüd ka endine Tabivere vald ja Peipsiääre valla koosseisu endine Pala vald Jõgeva maakonnast. Samuti kuuluvad endise Palupera valla Astuvere, Atra, Hellenurme, Mäelooga, Palupera, Pastaku ja Urmi külad ning endise Puka valla Aakre, Palamuste, Pedaste, Purtsi, Pühaste ja Rebaste külad Valga maakonnast nüüdsest Elva valla koosseisu. Endine Meeksi vald arvati alates 22. oktoobrist 2017 Põlva maakonna Räpina valla koosseisu.

 

Joonis. Maakonna- ja teemaplaneeringute kehtivus haldusreformi järgsel Tartumaal.

 

Seega laienes haldusterritoriaalsete muudatuste tulemusena Tartu maakonna territoorium põhjaosas Jõgeva maakonna ja edelaosas Valga maakonna arvelt ning vähenes kaguosas, kus Põlva maakonna territoorium selle võrra laienes. Eeltoodud põhjusel kehtivad haldusreformi järgsel Tartumaal järgmised maakonnaplaneeringud:

  • Tartu valla lõunaosas, Peipsiääre valla lõunaosas, Elva valla põhjaosas, Tartu linnas, Luunja vallas, Nõo vallas, Kastre vallas ja Kambja vallas Tartumaa maakonnaplaneering 2030+ (joonisel kujutatud tumekollasega);
  • Tartu valla põhjaosas ja Peipsiääre valla põhjaosas endise Jõgeva maakonna territooriumil (haldusreformi käigus ühinenud Tabivere valla ja Pala valla territooriumi osas) Jõgeva maakonnaplaneering 2030+  (joonisel kujutatud lillaga);
  • Elva valla lõunaosas endise Valga maakonna territooriumil (haldusreformi käigus ühinenud Palupera valla Astuvere, Atra, Hellenurme, Mäelooga, Palupera, Pastaku ja Urmi külade ning Puka valla Aakre, Palamuste, Pedaste, Purtsi, Pühaste ja Rebaste külade territooriumi osas) Valga maakonnaplaneering 2030+ (joonisel kujutatud helerohelisega).

Tartu maakonna territooriumil (v.a Tartu valla põhjaosas, Peipsiääre valla põhjaosas ja Elva valla lõunaosas) kehtib endiselt Järvamaa, Jõgevamaa ja Tartumaa maakonnaplaneeringuid täpsustav teemaplaneering „Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0 – 183,0" (joonisel kujutatud tumekollasega).

 

 

Täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda:

Peep Männiksaar

Peep.Manniksaar@fin.ee

7 155 881

Margus Hendrikson

Margus.Hendrikson@fin.ee

7 155 885