Läänemaa

Tulenevalt haldusreformi läbiviimisel tekkinud haldusterritoriaalsetest muudatustest kuuluvad Lääne maakonna koosseisu alates 21. oktoobrist 2017 Lääne-Nigula vald ja alates 24. oktoobrist 2017 Haapsalu linn. Oma haldusterritoriaalse piiri säilitas Vormsi vald. Lääne-Nigula valla koosseisu kuulub nüüd ka endine Rehemäe küla Harju maakonnast. Endine Lihula vald ja Hanila vald arvati alates 24. oktoobrist 2017 Pärnu maakonna Lääneranna valla koosseisu.

Joonis. Maakonna- ja teemaplaneeringute kehtivus haldusreformi järgsel Läänemaal.

 

Seega laienes haldusterritoriaalsete muudatuste tulemusena Lääne maakonna territoorium idaosas Harju maakonna arvelt ja vähenes lõunaosas, kus Pärnu maakonna territoorium selle võrra laienes. Eeltoodud põhjusel kehtivad haldusreformi järgsel Läänemaal järgmised maakonnaplaneeringud:

  • Lääne-Nigula vallas (v.a Rehemäe küla), Vormsi vallas ja Haapsalu linnas praeguse Lääne maakonna territooriumil Lääne maakonnaplaneering 2030+ (joonisel kujutatud tumekollasega);
  • Lääne-Nigula valla idaosas endise Harju maakonna territooriumil (haldusreformi käigus ühinenud Rehemäe küla territooriumi osas) Harju maakonnaplaneering 2030+ (joonisel kujutatud lillaga).

Lääne maakonna territooriumil (v.a Rehemäe küla) jäävad endiselt kehtima (joonisel kujutatud tumekollasega):

Samuti kehtib Lääne-Nigula valla idaosas endise Harju maakonna territooriumil (haldusreformi käigus ühinenud Rehemäe küla territooriumi osas) (joonisel kujutatud lillaga):

 

 

Täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda:

Urve Pill

Urve.Pill@fin.ee

7 155 811