Hiiumaa

Tulenevalt haldusreformi läbiviimisel tekkinud haldusterritoriaalsetest muudatustest kuulub Hiiu maakonna koosseisu alates 25. oktoobrist 2017 Hiiumaa vald. 

Joonis. Maakonnaplaneeringute kehtivus haldusreformi järgsel Hiiumaal.

 

Hiiu maakonna territoorium haldusreformi käigus ei muutunud. Eeltoodud põhjusel kehtivad haldusreformi järgsel Hiiumaal järgmised maakonnaplaneeringud:

 

 

Täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda:

Urve Pill

Urve.Pill@fin.ee

7 155 811