Maakonna hetkel kehtiva arengustrateegia vaatamiseks vali menüüst vastav maakond.

 

Maakondade arengustrateegiad

Maavalitsuste tegevus lõpetati 2018. aasta 1. jaanuaril.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele on maakonna arengu kavandamine ja suunamine alates 2018. aasta 1. jaanuarist maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ühine ülesanne. Kohaliku omavalitsuse üksused koostavad maakonna uue arengustrateegia 2019. aasta alguseks.

Kuni maakonna uue arengustrateegia vastu võtmiseni kehtib varem maavanema korraldusega kehtestatud maakonna arengustrateegia.

 

Siinkohal on tegemist haldusreformi eelsetes maakondades koostatud arengustrateegiatega. 

Eesti regionaalarengu strateegia aastateks 2014-2020 koos piirkondlike tegevuskavadega on kättesaadav SIIT