Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering „E20 Jõhvi-Narva teelõigu trassikoridori täpsustamine ja Narva ümbersõidu trassikoridori määramine"

 

Ida-Viru maavanema 17.04.2013 korraldusega nr 1-1/2013/124 kehtestati Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering "E20 Jõhvi-Narva teelõigu trassikoridori täpsustamine ja Narva ümbersõidu trassikoridori määramine".

 

Teemaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Planeeringulahendus (pdf)

Planeeringulahendus Jõhvi vallas (pdf) 

Planeeringulahendus Kohtla-Järve linnas (pdf)

Planeeringulahendus Sillamäe linnas (pdf)

Planeeringulahendus Toila vallas (pdf) 

Planeeringulahendus Vaivara vallas (pdf)

Jooniste vektorandmed SIINEelistatud on pakitud faile avada WinZIPist erineva programmiga.

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne/tulemuslikkuse analüüs

 

Uuringud:

Liiklusuuringud

Liiklusohutuse analüüs

Tasuvusanalüüs