Järvamaa, Jõgevamaa ja Tartumaa maakonnaplaneeringuid täpsustav teemaplaneering „Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0-183,0"

 

Jõgeva maavanem kehtestas 23.11.2012 korraldusega nr 1-1/396 Jõgeva maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu „Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,9-183,0" Jõgeva maakonna osas.

 

Teemaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Põhijoonis: Mäeküla möödasõit, Käsukonna möödasõit (pdf) 

Põhijoonis: Imavere (Paia ristmiku) õgvendus, Adavere möödasõit (pdf)

Põhijoonis: Põltsamaa (Puhu ristmiku) möödasõit, Kaliküla lõik, Neanurme-Tõrenurme õgvendus (pdf)

Põhijoonis: Pikknurme õgvendus, Puurmani (Altnurga) õgvendus, Altnurga-Kärevere lõik (osaliselt) (pdf)

Põhijoonis: Altnurga-Kärevere lõik (osaliselt), Kärevere möödasõit, Tähtvere valla lõik (pdf)

Põhijoonis: Imavere (Paia ristmiku) õgvendus (osaliselt), võimalik Imavere möödasõit teel nr 49 (pdf)

Joonis 3. "Koondjoonis" (pdf)

Jooniste vektorandmed SIINEelistatud on pakitud faile avada WinZIPist erineva programmiga.

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne