Järvamaa, Jõgevamaa ja Tartumaa maakonnaplaneeringuid täpsustav teemaplaneering „Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0-183,0"

 

Järva maavanema 30.11.2012 korraldusega nr 423 kehtestati Järvamaa, Jõgevamaa ja Tartumaa maakonnaplaneeringuid täpsustav teemaplaneering „Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0-183,0".

 

Teemaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Põhijoonis 1: Mäeküla möödasõit, Käsukonna möödasõit (pdf)

Põhijoonis 2: Imavere (Paia ristmiku) õgvendus, Adavere möödasõit (pdf)

Põhijoonis 3: Põltsamaa (Puhu ristmiku) möödasõit, Kaliküla lõik, Neanurme-Tõrenurme õgvendus (pdf) 

Põhijoonis 4: Pikknurme õgvendus, Puurmani (Altnurga) õgvendus, Altnurga-Kärevere lõik (osaliselt) (pdf)

Põhijoonis 5: Altnurga-Kärevere lõik (osaliselt), Kärevere möödasõit, Tähtvere valla lõik (pdf)

Põhijoonis 6: Imavere (Paia ristmiku) õgvendus (osaliselt), võimalik Imavere möödasõit teel nr 49 (pdf)

Joonis 3: "Koondjoonis" (pdf)

Jooniste vektorandmed SIIN

 

Tallinna Ringkonnakohtu 01.10.2015 otsus nr 3-12-2696