Tartumaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused"

(Kehtib Tartumaa maakonnaplaneering 2030+ kehtestamisest väljajääval alal osaliselt Tartu linnas ja Kambja vallas. Vaata ka Tartumaa maakonnaplaneering 2030+ joonis 1 „Põhijoonis").

 

Tartumaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" kehtestati Tartu maavanema 22.06.2006 korraldusega nr 683.

Planeeringu eesmärk on rohelise võrgustiku ja väärtuslike maastike määratlemine ning selle kaudu asustust ja maakasutust suunavate keskkonnatingimuste seadmine.

 

Teemaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Planeeringu joonis