Tartumaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Maakonna sotsiaalne infrastruktuur"

(Kehtib Tartumaa maakonnaplaneering 2030+ kehtestamisest väljajääval alal Tartu linnas ja Kambja vallas. Vaata ka Tartumaa maakonnaplaneering 2030+ joonis 1 „Põhijoonis").

 

Tartumaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Maakonna sotsiaalne infrastruktuur" kehtestati Tartu maavanema 14.05.2010 korraldusega nr 303.

Teemaplaneering koosneb teemakaarte sisaldavast tekstist ning joonisest (kaardist) mõõtkavas 1:100 000. Planeeringu juurde kuuluvad selle koostamiseks tarvilikku taustteavet sisaldavad lisad.

 

Teemaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Planeeringu joonis

 

Teemaplaneeringu lisad:

Lisa 1. Teenuste kättesaadavus ja selle parandamine kanditi

Lisa 2. Tartumaa kohalike omavalitsuste küsimustiku vastused

Lisa 3. Tartumaa valdades korraldatud kohtumiste kokkuvõtted

Lisa 4. Tartumaa sotsiaaldemograafiline andmestik

Lisa 5. Väljavõtted andmekogumikest