Viljandimaa

Tulenevalt haldusreformi läbiviimisel tekkinud haldusterritoriaalsetest muudatustest kuuluvad Viljandi maakonna koosseisu alates 21. oktoobrist 2017 Põhja-Sakala vald, alates 24. oktoobrist 2017 Mulgi vald ja alates 25. oktoobrist 2017 Viljandi vald. Oma haldusterritoriaalse piiri säilitas Viljandi linn. 

Joonis. Maakonna- ja teemaplaneeringute kehtivus haldusreformi järgsel Viljandimaal.

 

Viljandi maakonna territoorium haldusreformi käigus ei muutunud. Eeltoodud põhjusel kehtib haldusreformi järgses Viljandi linnas, Viljandi vallas, Põhja-Sakala vallas ja Mulgi vallas Viljandi maakonnaplaneering 2030+ (joonisel kujutatud tumekollasega).

Viljandimaa lõunaosas kehtib endiselt ka Viljandi maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Kilingi-Nõmme – Riia TEC2 330 kV õhuliini trassi koridori asukoha määramine Viljandi maakonnas" (joonisel kujutatud tumekollasega).

Maakonnas on hetkel koostamisel Viljandi maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Soomaa piirkonna teemaplaneering" (joonisel kujutatud tumekollasega).

Täiendava informatsiooni (k. a planeeringumenetlust puudutavate dokumentide) saamiseks palume pöörduda vastava maakonna ruumilise planeerimise peaspetsialisti poole:

Tiia Kallas

Tiia.Kallas@fin.ee

7 155 892